کد خبر : ۵۲۷۸۳۶ گروه : استان ها تاریخ انتشار :شنبه ۱۷ شهریور ۱۳۹۷
تلخی تحریم وشیرینی ارتقای کیفیت ساختمان

مقیم/ عبدالرضا فرید نائینی معاونت اجرایی انجمن تولیدکنندگان و فن آوران صنعتی ساختمان

انجمن صنفی تولیدکنندگان و فناوران صنعتی ساختمان که بافت اعضاء آن شامل واحدهای تولیدی سیستم های نوین ساخت، مشاوران طراح سیستم ساخت ، شرکت های طرح و ساخت صنعتی و شرکت های مجری سیستم های نوین ساخت و ... است با هدف ارتقاء فناوری و توسعه صنعتی ساخت و ساز فعالیت می کند زیرا :

- توسعه صنعتی ساخت و ساز را اولویت نخست بخش ساخت و ساز ارزیابی می کند . به بیان دیگر تحول در فرایند ساخت و توسعه صنعتی را گلوگاه اصلی در توسعه بخش ساخت و ساز کشور میداند .

- بخش ساخت و ساز بزرگترین بخش اقتصاد کشور است ، تنها مسکن بیش از 30 درصد از تشکیل سرمایه ثابت ملی را شامل می شود و بطور مستقیم 13 تا 15 درصد از اشتغال کل، با گردش مالی 40 میلیارد دلار (تنها در بخش ساخت) ، بر این اساس توسعه صنعتی ساخت و ساز نقش تعیین کننده در توسعه ملی دارد و در زمره اولویت های توسعه ملی نیز است .

- خوشبختانه بخش مسکن متکی به منابع دولتی نیست و بیش از 3/97 درصد از منابع آن به بخش خصوصی تعلق دارد ، لذا از روند پیچیده و زمانسوز خصوصی سازی آزاد است و اصالتاً مدیریت این بخش بعهده بخش خصوص است . بدیهی است نقش و جایگاه حاکمیتی دولت معتبر است ، لاکن اصولاً مدیریت بعهده صاحبان سرمایه خواهد بود . 

- بررسی طرح جامع مسکن که توسط وزارت راه و شهرسازی تدوین شده ، گویای این حقیقت است که برنامه های پیش بینی شده در طرح جامع عمدتاً مرتبط با اقشار کم درآمد است که دولت نسبت به آنها مسئولیت مستقیم دارد و عملاً سطوح دیگر به خود وانهاده شده اند . در واقع مدیریت این بخش در انتظار حضور فعال بخش خصوصی است . این واقعیت یک نکته مهم و الهام بخش را با خود دارد ، اگر تشکلهای مهندسی به توانمند سازی و اعمال مدیریت بخش خصوصی می اندیشند، نقطه آغاز حضور مؤثر در مدیریت بخش مسکن خواهد بود، بخشی که منابع آن تقریباً به طور کامل متعلق به بخش خصوصی است و به شدت نیازمند سازماندهی است . بعلاوه این بخش در حال حاضر فاقد هر نوع تشکل فراگیر است . آنچه تحت عنوان انجمن صنفی انبوه سازان ساختمان و مسکن در زمره تشکلهای مهندسی حضور دارد، در واقع عمدتاً مشتمل بر پیمانکاران مسکن ساز است و عمده سرمایه گزاران این بخش که بیش از 40 میلیارد دلار گردش مالی دارند ، در این تشکل حضور ندارند بدیهی است ایجاد تشکل فراگیر در این صنف و نیز اعمال مدیریت توسط بخش خصوصی، می تواند نقطه شروع در اعمال مدیریت بخش خصوصی و توانمندسازی و اثر گذاری جدی در بخش بزرگی از اقتصاد کشور باشد .

خوشبختانه کشور ما همه منابع و عوامل لازم جهت توسعه صنعتی ساخت و ساز را در اختیار دارد، از جمله جامعه مهندسی پرشمار که به نرم افزارهای روز مجهز است و مواد و مصالح و صنایع ساختمانی گسترده ، لاکن صنعت احداث علی رغم همه امکانات پیش گفته، به لحاظ تکنولوژی ساخت ، در شرایط ما قبل صنعتی قرار دارد و در چرخه روشهای سنتی و منسوخ گرفتار است لذا، امکان رقابت را از دست داده است . در حال حاضر صنایع ساختمانی ما، صنعتی و موج دومی است ، لاکن فرایند ساخت، سنتی ، ما قبل صنعتی و موج اولی است و این در شرایطی است که دنیای پیشرفته با شتاب روز افزون از تولید صنعتی عبور می کند و به تولید فراصنعتی و موج سوم روی آورده، و با بهره وری فزاینده گوی رقابت را از تولید صنعتی می رباید آمارها نشان میدهند که تنها 7 درصد از تولیدکنندگان صنعتی امکان حضور و رقابت در فضای تولید فراصنعتی را خواهند داشت و ما شوربختانه در بزرگترین بخش اقتصاد کشور گرفتار روشهای سنتی و منسوخ هستیم . قابل ذکر است که بخش مسکن در کشور ما، از جهت اقتصادی و اجتماعی از اعتبار ویژه ای برخوردار است و بخش پیشتاز و بخش استراتژیک اقتصاد ما محسوب می شود .

- در شرایطی که با تشکیل سازمان تجارت جهانی WTO در سال 1995 جهانی شدن اقتصاد به روندی غیر قابل بازگشت بدل شده و رقابت آزاد بین المللی امری الزامی است و از طرف دیگر جهانی شدن اقتصاد، نماد جامعه فرا صنعتی و موج سوم است، ما در این بخش از اقتصاد کشور بشدت کم کار بوده ایم و با تداوم کم کاری و مسامحه در میانمدت ، در حفظ بازارهای داخلی خود نیز با مشکلات عدیده مواجه خواهیم بود. لذا رقابت پذیر کردن بخش ساخت و ساز بشدت در مسیر بحرانی است . زمان محدود و مغتنم است . توسعه صنعتی ساخت و ساز بعنوان تنها راهکار راهبردی در ارتقاء بهروری ، کیفیت ، ضامن رقابت پذیر کردن بخش ساخت و ساز و پیش نیاز در صدور خدمات فنی مهندسی بشدت در مسیر بحرانی قرار دارد و بی عملی به مثابه عقب ماندگی است .

- دهه پنجاه را میتوان دوره طلایی توسعه صنعتی ساخت و ساز دانست، در آن دهه کشور ما پنجمین کشور جهان از جهت رشد ضریب ساخت صنعتی بود . لاکن پس از انقلاب سیاست های تولید

مسکن از تولید انبوه و صنعتی به سمت آماده سازی و توذیع زمین روی آورد و این دوره آنچنان طولانی شد که تجربیات اجرائی با ارزش آن دهه از حافظه جامعه مهندسی ما زدوده شد . لاجرم زمانیکه طرح های مسکن استیجاری و پس از آن طرح عظیم مسکن مهر مطرح شد، جامعه مهندسی خالی از ذهن بود و لاجرم باید از نقطه صفر آغاز کند و با اشتباهات راهبردی در این پروژه های مهم که به القوه می توانستند بسترساز توسعه صنعتی ساخت و ساز باشند ، به کج راهه رفتند و در شرایطی که کشور همسایه ما با تعریف 250 هزار واحد تقاضای انبوه، موفق به توسعه صنعتی ساخت و ساز شد و از این محل امروز سالیانه بیش از 30 میلیارد دلار صادرات در خدمات فنی مهندسی دارد، ما نتوانستیم با پروژه ای 8 برابر ، امکان رقابت پذیری را برای ساخت و سازمان فراهم کنیم . این در شرایطی است که کشور ما از همه جهات مرتبط با ساخت و ساز اولاتر و از بستر مناسب تری در عرصه توسعه صنعتی ساخت و ساز برخوردار بود . تجربیات دهه پنجاه میتواند در برنامه ریزی توسعه صنعتی ساخت و ساز آموزنده باشد ، ما نیازمند تحلیل و تدقیق آن تجربه با ارزش هستیم امری که تاکنون به آن نپرداخته ایم .

- خوشخبتانه تجربه دهه پنجاه نشان داد که با توجه به مزیت های نسبی ما در عرصه ساخت و ساز به ویژه نیروی متخصص بومی، برنامه ساخت صنعتی در دوره کوتاهی به نتیجه مطلوب خواهد رسید ، در آن شرایط که از نقطه صفر آغاز کرده بودیم، پس از مدت محدودی پروژه های جسورانه ای نظیر شهرک اکباتان را با موفقیت به پیش بردیم پروژه شهرک اکباتان در زمان خود دومین پروژه بزرگ مسکونی در سطح جهان بود و به لحاظ تکنولوژی ساخت نیز تجربه جدیدی محسوب می شد .

- یکی از ظرفیت های مهم کشور در عرصه ساخت و ساز بجز ظرفیتهای تخصصی و عوامل و عناصر لازم ، پشتوانه عمیق تاریخی است ، افتخارات غرور آفرین ما در عرصه هنر ، معماری و مهندسی از عمق اعصار و قرون ما را پشتیبانی می کنند و ما را به تکرار افتخاراتمان می خوانند . در واقع ارتقاء تکنولوژی و صدور خدمات فنی ، مهندسی تکرار جایگاه تاریخی ما در گذشته است .

- بهبود شاخصهای اساسی تولید یا بهره وری کیفیت در گرو توسعه صنعتی ساخت و ساز است و اولویت نخست در این طریق هدف گذاری با تدوین طرح جامع توسعه صنعتی است و شوربختانه علی رغم هیاهوی بسیار در رابطه با ساخت صنعتی ما تاکنون قادر نبوده ایم به نقطه آغاز یا هدف گزاری مبادرت کنیم کم کاری در باب مهمترین راه کار راهبردی در بخش ساخت و ساز به ویژه مسکن که مصداق بارز انبوه سازی است شگفت انگیز است بویژه در شرایطی که همه امکانات و لوازم توسعه به سامان در دسترس ماست .

سایه سیاه تحریم ها اقتصاد ما را با معضلات مختلف مواجه می کند ، لاکن موجد فرصتهایی نیز هست ، از جمله در بخش ساخت و ساز بویژه مسکن

توسعه بخش ساخت و ساز در گرو ارتقاء شاخصهای اساسی تولید یا ارتقاء بهره وری کیفیت است ، و این مهم در گرو توسعه صنعتی ساخت و ساز و اولویت نخست در این روند تدوین طرح جامع توسعه صنعتی ساخت و ساز است . این تحول بنیادی درصورتیکه بدرستی مدیریت شود ، با توجه به ظرفیتهای موجود، ما قادر خواهیم بود . رشد اقتصادی بخش مسکن را که مصداق بارز انبوه سازی و ساخت صنعتی است از طریق ارتقاء بهره وری و کیفیت تأمین کنیم . قطعاً جامعه پر شمار مهندسی کشور توان برنامه ریزی و مدیریت این روند را خواهد داشت.

 

ارسال خبر به ديگران

نام شما:
ايميل شما:
ايميل گيرنده:
توضيح:
کلیدواژه ها : عبدالرضا فرید نائینی     |     ساختمان     |     کیفیت     |    
ارسال نظر
نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
نظر شما :
مشاهده نظرات
ارسال نظر
نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
نظر شما :

استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است.
logo-samandehi